Monitoring systemów alarmowych

Zajmując się monitoringiem systemów alarmowych kompleksowo czuwamy nad bezpieczeństwem obiektów i znajdujących się w nim ludzi. W razie odebrania niepokojących sygnałów wysyłanych przez kamery, czujniki dymu, detektory ruchu nasza grupa interwencyjna podejmuje natychmiastowe działania.

 

Kamera przemysłowa